regulamin

Korzystanie z usług lokalu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

1. Mieszkanie wynajmowane jest do użytku gości na doby po przedstawieniu dowodu osobistego lub paszportu.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00.
3. Liczba dni pobytu jest określona w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest wpłata zadatku w wysokości 20% kwoty całego zamówienia. Pozostałą kwotę gość wpłaca minimum 2 tygodnie przed planowanym pobytem na konto właściciela mieszkania. W przypadku rezygnacji z pobytu przez gościa kwota zadatku jest niezwracana.
4. Goście są zobowiązani do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. W godzinach 22:00-7:00 w mieszkaniu jak i na terenie obiektu należy zachowywać ciszę.
6. Należy poinformować właściciela mieszkania o nocowaniu i przebywaniu osób niezameldowanych w lokalu.
7. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
8. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny.
9. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w mieszkaniu.
10.Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściciela mieszkania o wyrządzonych szkodach, jak również pokrycia kosztów ich likwidacji najpóźniej w dniu wyjazdu.
11. Kucja zwrotna w wysokości 600 zł lub 150 Euro, wpłacana jest na konto razem z drugą częścią opłaty za pobyt i przelewana jest na Państwa konto tuż po opuszczeniu lokalu. .
12. Zakaz wprowadzania zwierząt do lokalu mieszkalnego.